Tuesday , 16 July 2024
You are here: Home » Tag Archives: Tiền đạo

Tag Archives: Tiền đạo

Hiểu rõ hơn về Bitcoin. Tại sao Bitcoin không phải là “tiền ảo”

​ Bitcoin là một loại tiền tệ cũng giống như đồng đô la (dollar) hay đồng Việt Nam, đồng Yen, đồng Euro cũng là một loại tiền tệ; bitcoin cho tới giờ phút này có thể được gọi là ĐỒNG TIỀN của Internet, hoặc chúng ta cũng có thể gọi bitcoin là “tiền điện tử” cho nhanh và tiện, thậm ... Read More »

Scroll To Top